KIRKLARELİ SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İŞ KANUNU VE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİKLER

30 Ekim 2014 Perşembe günü odamız konferans salonunda, 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına yönelik olarak Kırklareli Defterdarı Sayın Sacide ŞAKAR ve değerli ekibinin katkılarıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında üyelerimiz ve mükellefleri bir araya geldiler.