KIRKLARELİ SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

20. TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ

 PROGRAM


5 EKİM 2018, CUMA

 

08:30 - 09:00

Giriş ve Kayıt

09:00 - 11:00

Açılış-Protokol Konuşmaları

 

Protokol Konuşmaları

 

Recep Tayyip Erdoğan (Teşrifleri halinde)
Cumhurbaşkanı

 

Dr. Berat Albayrak (Teşrifleri halinde)
Hazine ve Maliye Bakanı

 

Semi Okumuş
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı

 

Rıza Çelen
KGK Başkanı

 

Hüseyin Karakum
Vergi Denetim Kurulu Başkanı

 

A. Masis Yontan
TÜRMOB Genel Başkanı

 

Konuk Konuşmacılar (Açılış Bildirileri)

 

Philippe Arraou
IFAC Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu Başkanı

 

Morten Speitzer
Avrupa Muhasebeciler Federasyonu Başkan Vekili ve Gelecek Dönem Başkanı

 

 

11:00-12:30

PANEL MUHASEBE MESLEĞİNİN KAMUSAL SORUMLULUĞUNDA KÜRESEL EKONOMİDEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE’YE YANSIMALARI VE BEKLENTİLER

 

Moderatör

 

Konuşmacılar

 

 

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

 

 

13:30-15:00

I. Ana Oturum

 

Kamu Yararını Koruma,Muhasebe Mesleğinin Liderliği

 

Oturum Başkanı: Vahap MUNYAR Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

 

Konuşmacılar:
1-Hüsnü Güreli - Güreli YMM A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
2-Murat Yünlü - KGK Başkan Yardımcısı
3-Alan Hatfield - ACCA Strateji Geliştirme Direktörü

 

 

15:00-15:15

Kahve Arası

 

 

15:15-16:45

Paralel Oturumlar

 

I. TTK’nın Hayata Yansımaları: Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Konuşmacılar: 
1-Kalite Güvence Mekanizması Olarak Şeffaflık Raporları: Türkiye’deki Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma 
Doç. Dr. Duygu Anıl Keskin - İstanbul Üniversitesi
Arş Gör.Ebubekir Mollamehmetoğlu-İstanbul Üniversitesi
Güneri Gözüaçık - İstanbul Üniversitesi 
2-Ahmet Can Balak - Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
3-Erol Demirel - İSMMMO Başkan Yardımcısı

 

II. Vergi Uygulamalarında ve Vergi Planlamasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Eray MERCAN TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
1-Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Tekin - Trakya Üniversitesi
2-Ymm. Murat Yıldız 
3- Prof. Dr. Hakan Uzeltürk - Vergi Merkezi Başkanı

 

III. Hukuk Sistemi ve Muhasebe Mesleği: Alternatif Çözüm Yolları ve Bilirkişilik
Oturum Başkanı: Rıfat T. NALBANTOĞLU TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
1-Adli Muhasebe Kapsamında Bilirkişiliğin Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Önemi
Doç. Dr. Hakan Taştan - Okan Üniversitesi
2-İzzet Başara - Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Dairesi Başkanı 
3-Hakan Öztatar - Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı

 

IV. Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Çözümler 
Oturum Başkanı: Ali ŞAHİN Ankara SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Temsilcisi
2-Dr. Öğr. Üyesi Resul Kurt - İstinye Üniversitesi 
3-Berkant Dişçigil - AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş Genel Müdür Yardımcısı

 

V. Bağımsız Denetim Süreci: Gelişmeler, Sorunlar ve Çözümler
Oturum Başkanı: Yücel AKDEMİR İstanbul SMMM Odası Başkanı 
Konuşmacılar:
1- Erdal Aslan - BDO Denetim Başkanı
2-Mehmet Şirin - KGK Daire Başkanı 
3-Prof. Dr. Volkan Demir - Galatasaray Üniversitesi

 

VI. Finans Sektörü (Bankalar, Sermaye Piyasası Kurumları, Sigorta Şirketleri) ve Muhasebe Mesleği: Fırsatlar, Yeni Alanlar
Oturum Başkanı: Emre KARTALOĞLU TÜRMOB Genel Saymanı
Konuşmacılar:
1- Sermaye Piyasalarında Yeni Uygulamalar: Kripto Para 
Halka Arzları
Hulusi İlker Evin - SPK 
2-Tolga Usluer - Odeabank Teftiş Kurulu Başkanı 
3-Nalan Erkarakaş - KOTEDER Başkanı 
4-Muhasebe Perspektifinden Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimleri
Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Şahin - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

 

 

6 EKİM 2018, CUMARTESİ

 

 

 

09:15-10:45

II. Ana Oturum

 

Muhasebe Mesleğinin Yeniden Yapılanması: Tehditler ve Fırsatlar
Oturum Başkanı: Dr. Masum TÜRKER TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar:
1-Prof.Dr. Melih Erdoğan - Anadolu Üniversitesi
2-Leon Aslan Coşkun - Mazars Denge 
3-Abdullah Kiraz - GİB Grup Başkanı

 

 

10:45-11:00

Kahve Arası

 

 

11:00-12:30

Paralel Oturumlar

 

VII. Teknolojik Değişim ve Dönüşüm: Big Data (Büyük Veri), Yapay Zeka, Blok Zincir Uygulamalarının Mesleğe Etkileri
Oturum Başkanı: Vedat ADAK İzmir SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Dijitalleşme Muhasebe Mesleği için Bir Tehdit mi, Yoksa Fırsat mı? 
Prof. Dr. Göksel Yücel
Doç. Dr. Burcu Adiloğlu
2-Muhasebe ve Finans Alanında Önemli Dönüşümlerin Habercisi: Blok Zincir Teknolojisi
Konuşmacılar: 
Burcu Sakız - THY
Günay Deniz Dursun - İstanbul Aydın Üniversitesi
Semih Sakız - THY
3-Muhasebe Denetiminde Yapay Zeka - Prof. Dr. Cemal İbiş - Işık Üniversitesi Rektörü
4-Alper Karaçar - E&Y Ortak

 

VIII. Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi
Oturum Başkanı: E.Tayfun ÇAVDAR Antalya SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar: 
1-Sibel Ulusoy Tokgöz/Hüseyin Yurdakul - SPK Daire Başkan Yardımcısı 
2-Sinem Cantürk - KPMG Ortak 
3-Prof. Dr. Nejat Bozkurt - Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi

 

IX. Siber Riskler ve Muhasebe Mesleği
Oturum Başkanı: Vehbi KARABIYIK İstanbul YMM Odası Başkanı 
Konuşmacılar:
1- Muhasebe Sistemlerine Yapılan Siber Saldırıların Teknik Analizi ve Ulaştığı Sosyo-Ekonomik Boyutlar
Prof. Dr. Selahattin Karabınar - İstanbul Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Fırat Altınkaynak - Sakarya Üniversitesi
Öğr. Üye. Dr.Erdal Büyükbıçakcı - Sakarya Üniversitesi
Öğr. Gör. Erkan Zengin - Sakarya Üniversitesi
2-Osman Bahri Turgut - Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanı
3- Sponsor Konuşmacı

 

X. Sürdürülebilirlik, Bütünleşik (Entegre) Raporlama ve Şeffaflık
Oturum Başkanı: Şadi ÇETİN İzmir YMM Odası Başkanı 
Konuşmacılar:
1-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlamasını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul Örneği
Doç. Dr. Smmm İlker Kıymetli Şen - İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Zeynep Hatunoğlu - Sütçü İmam Üniversitesi
2-Prof. Dr. Güler Aras - Yıldız Teknik Üniversitesi-ERTA Başkanı
3-Entegre Raporlamanın Denetimi 
Konuşmacılar: 
Doç. Dr. İpek Türker - İstanbul Üniversitesi 
4-Muhasebe Meslek Mensuplarının Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Entegre Raporlama İle İlgili Farkındalığa Katkısı
Konuşmacılar:
Dr. Öğr. Üyesi Burcu İşgüden Kılıç - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

 

XI. Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Finansal Raporlarına Güven Sağlama Yaklaşımındaki Evrilme
Oturum Başkanı: İbrahim ŞAHİN Van SMMM Odası Başkanı
1-Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Sait Yüksel Kaygusuz - Uludağ Üniversitesi
Ar. Gör. Özlem Usman - Yalova Üniversitesi
2-Prof.Dr. Nalan Akdoğan
3-Murat Sanca - PwC Denetim Ortağı

 

XII. Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar
Oturum Başkanı: Ferit TAŞ Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Konuşmacılar: 
1-Prof. Dr. Serap Yanık - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Beyhan Marşap - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2-Arif Yıldırım-Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı
3-Yüksel Özgürbüz - İETT Muhasebe ve Finansman Müdürü

 

 

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

 

 

13:30-15:00

III. Ana Oturum

 

Değişen İş Hayatı Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN TÜRMOB Genel Başkan Yrd.
Konuşmacılar: 
1-Prof. Dr. Recep Pekdemir - İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı 
2-Rıza Bozoklar - Petkim CFO 
3- Metin Canoğulları - E&Y Türkiye Başkanı

 

 

15:00-15:15

Kahve Arası

 

 

15:15-16:45

Paralel Oturumlar

 

XIII. Muhasebe Mesleğinin Dönüşümü; İş Hayatına Danışmanlık ve Güvence Verme
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cenker GÖKER Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Konuşmacılar:
1-Bilgi Çağında Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri 
Dr. Öğr. Üyesi Nida Türegün - Özyeğin Üniversitesi
Dr. Öğr. Gör. A. Engin Ergüden - Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Can T. Kaya - Yeditepe Üniversitesi
2-Ertan Ayhan - E&Y Denetim Ortağı 
3-Nevin İmamoğlu İpek - Koç Holding Finans Koordinatörü

 

XIV. Hile ve Yolsuzlukla Mücadele: İyi Etik Uygulamaları
Oturum Başkanı: Sakıp ŞEKER Ankara YMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Ali Kamil Uzun - TİDE Onursal Başkanı
2-Prof. Dr. Çağnur Balsarı - Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Seçil Şigalı - Dokuz Eylül Üniversitesi
3-Dr. Bertan Kaya - Türkiye İç Kontrol Enstitüsü Başkanı

 

XV. Stratejik Sektörlerde Muhasebe: Sorunlar ve Çözümler (Tarım Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Banka Muhasebesi)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Konuşmacılar:
1-Finansman ve Bankacılık Sektörü
Dr. Murat Doğu- Doğan Şirketler Grubu A.Ş Mali İşler Başkan Yardımcısı 
2- İnşaat Sektörü
Doç. Dr. Vedat Acar- İzmir Bakırçay Üniversitesi
3-Tarım Sektörü
Prof. Dr. Ali Deran-Tarsus Üniversitesi

 

XVI. Denetim ve Güvence Uygulamalarında Değişen Yaklaşımlar: Yeni Denetim Raporları
Oturum Başkanı: Orhan AKGÜLOĞLU Erzurum SMMM Odası Başkanı
Konuşmacılar:
1-Bağımsız Denetim Şirketleri Büyüklüğünde ve Denetimin Kalitesinde Güç Kanunu Uygulamaları
Dr. Rüya Eser-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
2-Doç. Dr. Tuba Şavlı- Öğretim Görevlisi-Danışman 
3-Hasan Gül - KGK Daire Başkanı

 

XVII. Finansal Raporlama Standartları Uygulamalarında Küresel Gelişme ve Fırsatlar: Yeni Raporlama Dili
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semih ÖZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Konuşmacılar:
1-Hasan Kılıç-Deloitte Türkiye Ortak 
2-Tarık Bölükbaş - KGK Uzmanı
3-Prof. Dr. Serdar Özkan- American University of the Middle East (AUM)

 

XVIII. Muhasebe Tarihi: Cumhuriyetin İlk Dönemi ve Muhasebe
Oturum Başkanı Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Konuşmacılar: 
1- Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çift Yanlı Kayıt Yönteminin Uygulamasında Uşak Şeker Fabrikasının Öncülüğü
Prof. Dr. Batuhan Güvemli-Trakya Üniversitesi
2- Cumhuriyetin İlk Döneminde Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Düşüncesine Katkıları 
Doç. Dr. Halil İbrahim Alpaslan-Marmara Üniversitesi
Emrah Aygül, MBA, YMM
3-Cumhuriyet’in Büyük Sanayi Hamlesi Olan İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Muhasebe Düşüncesinde Yaşanan Büyük Değişim (1934-1939)
Öğr. Gör. Dr. Muhsin Aslan-Yıldız Teknik Üniversitesi

16:45-18:00

Genel Değerlendirme ve Kapanış